PRIVATLIVSPOLITIK
Hvem er vi


Caspersen & Co. blev grundlagt i 2021.  Vi er et konsulenthus, der tilbyder ydelser inden for regnskab, administration og løn. Foruden vores faglighed, er et af vore vigtigste værdisæt, nærhed og den direkte kommunikation til både kollegaer og kunder.

Vores adresse er:
Ved Højmosen 126
2970 Hørsholm
CVR 38243675


Når du sender personoplysninger til os, fx jobansøgning og CV, skal du vide:

 • at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail: info@caspersen-co.dk
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign, samt at vurdere jobansøgeres kvalifikationer.

 • at retsgrundlaget kan være aftale/kontrakt, fx i forbindelse med ansættelseskontrakt.

 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger og vi gemmer kun oplysninger, som er helt nødvendige til formålet.

 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.

 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,

 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,

 • at tidligere kunders data slettes 5 år + indeværende år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),

 • at oplysninger slettes 2 år efter afslag på jobansøgning – ved ansættelse fortsættes opbevaringen.

 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.

 • at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, foto til hjemmeside, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen

 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.